ТД "Родопея" набира курсисти за провеждане

Учебния център за професионално обучение към ТД "Родопея" набира курсисти за провеждане на курс за придобиване на квалификация "планински водач".                                                                                Изисквания към участниците: - да са в добро физическо състояние;  - да имат завършено средно образование; - подходяща екипировка,                                                                                                                         Необходими документи: 1. лична карта 2.медицинско удостоверение 3.две снимки- паспортен формат 4.туристически членки вноски с марка 2018 г.   5. планински застраховки за не па-малко от 1000 лв. 6.копие от диплома за завършено средно образование.           Срок за записване:08.06.2018 г.                                   Начало на курса:15.06.2018 г.              За контакти: 0888519981;   0879879213: 0882966510                                       Място за провеждане: хижа "Тешел"- с.Тешел, общ. Девин