Туристическо дружество "Родопея"

Село Ягодина, община Борино, област Смолян стопанисва следните обекти: Ягодинска пещера, хижа "Тешел" и 6 пешеходни маршрута.

Ягодинска пещера отстои на 20 км южно от Девин и на 3 км югозападно от село Ягодина. Разположена е на десния бряг на река Буйновска (началото на река Въча), която е оформила и най-дългото и живописно ждрело в България - Буйновско с дължина 7 км.

До пещерата се стига по шосето Девин - Доспат, като се завива вляво при стената на язовир Тешел. Поради това, че пътят от Тешел до пещерата е еднолентов и над 35 местни автобуси не могат да се придвижат, се предлагат маршрутни превози.
Температура в пещерата е 6 градуса плюс целогодишно , влажността от 85 до 100 процента- / Носете си топли дрехи! /
Пред пещерата има паркинг и ресторант.

Исторически данни

Проучванията на пещерата започват през 1963 от спелеоклуб Чепеларе с ръководител Димитър Райчев, като първоначално са проучени 8500 метра, а през 1982-1986 се извършва повторно картографиране на пещерата и се откриват нови галерии и участъци като дължината й достига 10500 метра, а възрастта й е 275000 години. На 4 метра след естествения вход на пещерата (първо ниво) е открито Енеолитно жилище - местен керамичен център, единствено в Европа запазено в естествения си вид. Открити са находки на керамични съдове, оръдия на труда, овъглено жито, керамична пещ, хромели (ръчни мелници). Останките датират от каменно-медната епоха (IV-то хилядолетие пр. Хр.). Тази част от пещерата  е с температура 18о С и може да се разгледа за време от 20 минути, с беседа и отделна такса.

Описание на Пещерата

Със своите 10500 метра Ягодинска пещера е третата по дължина в България и най-дългата в Родопите. Образувана в протерозойски мрамори, тя е на три основни нива и две междинни. Третият етаж е благоустроен през 1971-1982, като туристическото трасе е 1250 метра. Великолепни и красиви образувания могат да се видят по целия туристически маршрут - сталактити, сталагмити, сталактони, хелектити, синтрови езера, леопардова кожа, дендрити, драперии и едни от най-уникалните образувания - пещерните перли. Общо 22 вида образувания от световно известни 28 вида.

В пещерата има ритуална зала, в която се сключват граждански бракосъчетания.

Температурата на благоустроения участък е 6ºС - постоянна, целогодишна, влажността е  85-91%. Надморска височина на входа - 930 метра, изход - 937 метра, денивелация +7 метра (равна и хоризонтална).
 

ФАУНА И ФЛОРА

От животинския свят се срещат различни видове прилепи, пещерни скакалци, паячета, троглобионти с представител комподей и други, а от флората - лишеи, мъхове, плесени и гъби.

Пещерно жилище
Намира се на първия етаж на Ягодинската пещера. на 200 м вляво от изхода на пещерата.Представлява 200 кв.м. зала с температура 18о С,  обитавана  в края на 5-то и 4-то хилядолетие преди Христа / каменно - медната епоха /