Ягодинска пещера

Пътешествие в подземния дворец

Новини

БТС, БФО, ТД "Родопея" - с. Ягодина и КО "Компас Родопея" организират на 04.08. 2018 г. и 05.08. 2018 г. в района на с. Ягодина състезание по ориентиране за купа "Родопея".<br /> Заявки за участие: онлайн заявки чрез сайта на БФО -www.bgof.org  до 29.07.2018 г. вк...

Виж повече

МАРШРУТИ

Пещерите са една от многовековните тайни на природата. Тя е създала в тях толкова красиви неща, че който има щастието веднъж да ги зърне, се връща отново и отново.

routs

ТД "Родопея"

Туристическо дружество "Родопея" е учредено през 2002 г. в с. Ягодина, обл. Смолян. ТД "Родопея" е сдружение /юридическо лице/ с нестопанска цел в обществена полза., регистрирано  по надлежния ред пред съответните институции.          Основната  му дейност е: - развитие и насърчаване на различните форми и видове туризъм, планинарство и туристическа дейност -привличане на все повече млади хора в практикуване на различните видове туризъм за активен отдих сред природата, за алпинизъм, ориентиране, спелеология и нови туристически и туристическо-спортни прояви - формиране на съвременна екологична култура и грижа за опазване на околната среда - популяризиране на социалния туризъм, базата и услугите, свързани с него.          Към момента  ТД "Родопея" има почти 100 индивидуални и колективни члена. Ръководи се от пет членен  Управител съвет с  председател- Тодор Тодоров и  секретар Величко Чаушев.          ТД "Родопея" е член на Българския туристически съюз и стопанисва следните обекти - Ягодинска пещера, хижа "Тешел", площадка "Орлово око" и туристически заслон "Свети Илия", както и 6 туристически маршрута.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    МЕСТА, КЪДЕТО МОЖЕ ДА НОЩУВАТЕ  

Места за нощуване